جرثقیل

به منظور جابجا کردن اجسام، جرثقیل ها به طور کلی با ادواتی از جمله بالابر، سیم بکسل یا زنجیر و قرقره تجهیز می شوند. جرثقیل ها به طور عمده برای بلند کردن و انتقال تجهیزات سنگین در صنایع حمل و نقل، ساخت و ساز و تولید مورد استفاده قرار می گیرند. 
 
جرثقیل های پکصا بالاترین سطح از کیفیت، کارایی و قابلیت اطمینان را تضمین می کنند. سیستم های جابجایی اجسام پکصا طراحی و ساخت موارد زیر را شامل می شود:
  • جرثقیل سقفی،
  • جرثقیل دروازه ای،
  • جرثقیل بازویی،
  • متعلقات جرثقیل و
  • لوازم جانبی جرثقیل.
انواع جرثقیل