بین ونت

تخلیه مواد داخل سیلوها و دیگر انواع انباره ها منجر به ایجاد غبار می شود. به ویژه زمانی که در مورد سیلوهای با ظرفیت بالا صحبت می کنیم، مسئله ایجاد غبار یک مسئله مهم زیست محیطی شده و پیدا کردن راه حل برای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. بین ئنت ها که در واقع بگ فیلترهای بدون هاپر هستند بدین منظور طراحی شده اند و برای جلوگیری از آلایندگی محیط در حین تخلیه مواد در سیلو بر روی این تجهیزات نصب می شوند.