شوینده طبقاتی 

طرح های تجاری متنوعی برای این نوع از اسکرابر در دسترس می باشد. اسکرابرها همیشه استوانه های عمودی هستند. با این حال، روش تماس گاز و مایع در میان سه طرح متفاوت است.

اسکرابر بستر بسته
در یک اسکرابر بستر بسته با جریان معکوس جریان گاز از پایین وارد شده و از یک یا چند بستر از بسته های مواد جامد عبور می کند. نازل های پاشش مایع شوینده را بر بالای اولین بستر توزیع می کنند، و مایع از سطح بسته رو به پایین عبور می کند. بسته ها میزان سطح قابل دسترس برای جذب گازها و بخارات را به حداکثر می رساند.
 
اسکرابر با بستر متحرک
همانند یک اسکرابر بستر بسته، جریان گاز در اسکرابر با بستر متحرک از سمت پایین وارد اسکرابر می شود و در جهتی مخالف با مایع به سمت بالا عبور می کند. نازل های پاشش در بالای واحد برای ایجاد توزیع کافی گاز-مایع در نظر گرفته شده اند. بسترها تا حدودی با حباب های توخالی پر شده اند که به شیوه ای بسیار آشفته حرکت کنند. قطرات آب و ورق های آب به دلیل حرکت توپی هدفی برای اصابت ذرات فراهم می آورند. این نوع از اسکرابر را می توان برای حذف گازها مورد استفاده قرار داد.
 
اسکرابر از نوع سینی
در اسکرابر از نوع سینی، جریان گاز در نزدیکی پایین اسکرابر وارد می شود و از طریق یک سری سینی سوراخ دار به سمت بالا حرکت می کند. همانطور که جریان گاز با سرعت بالا از این سوراخ ها عبور می کند و به لایه ای از آب روی سینی ها اصابت می کند، قطرات آب اتمیزه شده شکل می گیرند.قطرات مقصدی برای اصابت ذرات ماده فراهم می آورند.
مایع شوینده از بالا وارد شده و به ترتیب از سینی ها عبور می کند. پایین رونده ها برای حرکت دادن مایع بر روی سینی های برخورد مورد استفاده قرار می گیرند.  

 تولید این محصول از ابتدای سال 1399 متوقف خواهد شد.
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.
    _____      _ 
   | ___|     | |
__ __|___ \ ____ __| |
\ \/ /  \ \|_ / / _` |
 > < /\__/ / / / | (_| |
/_/\_\\____/ /___| \__,_|
             
             
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.