کیسه فیلتر

معمول ترین سیستم های غبارگیر هوای صنعتی دارای کیسه فیلتر می باشند. پکصا تامین کننده انواع کیسه فیلتر (بگ فیلتر) جهت پاسخگویی به انواع نیازهای صنعتی است. کیسه فیلتر های پکصا با بالاترین کیفیت و سطح سفارشی سازی مطابق با درخواست مشتریان قابل تولید می باشند.
مهمترین مشخصه های این کیسه ها جهت سفارش شامل موارد ذیل است:
 • جنس و نوع پارچه های بی بافت و یا بافته
 • وزن واحد سطح پارچه (گرماژ) در محدوده 200 تا 700 گرم بر متر مربع
 • قطر کیسه فیلتر از 90 تا 200 میلیمتر
 • طول کیسه فیلتر از 10 سانتیمتر تا 10 متر
 • نوع تولید و دوخت بالا، بدنه و انتهای کیسه

نحوه تولید و دوخت بالای کیسه نیز می تواند به صورت ذیل انجام پذیرد:
 • نوار ارتجاعی یا اسنپ بند (Snap band)
 • حلقه فولادی، لاستیکی و یا ریسمانی
 • دکمه دار
 • فلنجی
 • پولک لاستیکی
 • حلقه در بالا
 • خام (بدون دوخت)
 • آویزی
 • تخت
دوخت بدنه فیلتر نیز می تواند به صورت دوخت سه گانه (سه سوزنه) و یا حرارتی در راستای طولی آن باشد.
دوخت کف فیلتر نیز به صورت های ذیل انجام می گردد:
 • دیسکی
 • انتهای تکی
 • کف همراه با تقویت
 • تخت دوخته شده
 • فلنجی
 • احاطه شده
انواع کیسه فیلتر

انواع کیسه فیلتر