دریچه کشویی

دریچه های کشویی یا اسلاید ولو ها ساده ترین و پرکاربردترین سیستم محدود کردن عبور مواد پودری و یا گرانولی در صنایع مختلف هستند.


شرکت پکصا این دریچه ها را با مقطع مربع و مستطیل در اندازه های استاندارد تولید می نماید. این ابعاد با ابعاد استاندارد دریچه های اسکروکانویرها مطابقت دارد. دریچه ها جهت پاسخگویی به نیاز صنایع مختلف دارای ساختمان سبک، معمولی و سنگین هستند . سیستم محرکه آنها نیز دستی، دنده شانه ای (رک و پینیون)، پنوماتیک یک جهته و یا دو جهته، هیدرولیک و یا موتور دار است.