دریچه تخلیه چرخشی

دریچه های تخلیه چرخان بصورت استاندارد دارای عملگر پنوماتیک می باشند. در دریچه های چرخان دو تکه، معمولا قطاعی از چرخ دنده و یا مکانیزم بازویی (لینکی) برای همزمانی دریچه ها استفاده می شود. کاربرد این دریچه ها تخلیه کنترل نشده سیلوها، بونکرها و مخازن می باشد. در این حالت بازشدن دریچه بیشتر از سایز دهانه خروجی است و در نتیجه میزان سایش دریچه کاهش می یابد وعمر بهره برداری آن طولانی تر می شود.


این دریچه ها طوری طراحی می شوند که در صورت خرابی مکانیزم، وزن مواد داخل سیلو نتواند دریچه ها را باز کند و دریچه کاملا ایمن باشد. همچنین می توان جهت تنظیم میزان گشودگی دریچه ها از میکرو سوئیچ استفاده نمود.


از دریچه های هیدرولیک نیز در مواردی که نیاز به گشودگی آرام دریچه و کنترل مناسبتر میزان گشودگی وجود دارد می توان استفاده نمود. این سیستم مجهز به انباره جهت امکان بسته شدن مجدد دریچه ها در صورت قطع برق می باشد.