کلوخه بازکن (Lump Breaker)

در بسیاری از اوقات مواد در اثر دپو شدن، وجود رطوبت و دیگر عوامل تبدیل به کلوخه های با سایز های مختلف می شوند. این کلوخه ها اگرچه نسبتا راحت از هم باز می شوند ولی در صورت ورود به آسیاب های میکرونیزه عملکرد آنها را با مشکل مواجه  می نمایند. به همین دلیل ابزاری لازم است تا کلوخه ها را قبل از ورود به آسیاب باز نماید. کلوخه بازکن های پکصا در سایز های مختلف و با ظرفیت های ورودی متفاوت برای تبدیل کردن کلوخه های ریز و درشت به سایز مناسب جهت تغذیه آسیاب های میکرونیزه این شرکت طراحی و ساخته می شوند.