شیر دایورتر گرانشی

این دریچه ها جهت هدایت و تغییر مسیر مواد در فرآیند های صنعتی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. مزیت استفاده از این سیستم افت فشار کم و آببندی مناسب سیستم می باشد.


این سیستم توانایی هدایت مواد ساینده و سنگین مانند ماسه، سنگریزه، گندم و ذغال سنگ را داراست. جهت افزایش عمر بهره برداری می توان از ورودی تقویت شده و یا لاینر ضد سایش نیز استفاده نمود. دریچه دسترسی و سرویس نیز در صورت نیاز قابل تعبیه و بکارگیری می باشد.


شرکت پکصا تولید کننده مجموعه کاملی از دریچه های منحرف کننده و هدایت کننده مواد جهت صنایع مختلف سبک غذایی تا صنایع نیمه سنگین معدنی می باشد.