ایستگاه تخلیه جامبو بگ

سیستم های تخلیه جامبو بگ به طور خاص برای تخلیه محصولات متنوع از انواع مختلف کیسه های بزرگ طراحی شده اند. این تجهیزات انتشار گرد و غبار، هدر رفت محصول ویا احتمال آلودگی آن را از بین می برند.

این تجهیز تشکیل شده از اجزای زیر است:

 بالابر جامبو بگ
جای جامبو بگ
هاپر تخلیه
لوله تخلیه
شیر کنترل / دروازه کشویی
شاسی محکم برای پشتیبانی از کل ساختار
سیستم تخلیه گرد و غبار (اختیاری)

این تجهیز توسط یک بالابر کنترل می شود که کیسه را به سمت لوله تخلیه هدایت می‌کند؛ سپس خروجی کیسه به مجرای تخلیه بسته می شود. یک دریچه دسترسی بزرگ برای باز کردن دهانه خروجی جامبو بگ در نظر گرفته شده است. گیره یک اتصال ضد نشتی بین خروجی کیسه و ورودی هاپر ایجاد می کند. این امر تخلیه مواد بدون ایجاد گرد و غبار به داخل هاپر را تضمین می کند.
در صورتی که ماده انتقالی به صورت پودر باشد، می توان به صورت اختیاری هاپر را با اتصال فلنجی ارائه کرد. در چنین حالتی، یک سیستم تخلیه گرد و غبار نیز می تواند افزوده شود که ذرات غبار میکرونی تولید شده در حین تخلیه را جمع آوری کند تا از تخلیه بدون گرد و غبار اطمینان حاصل شود.