روتاری ولو ایرلاک

کاربرد اصلی روتاری ولو تنظیم و کنترل جریان انتقال مواد گرانولی و یا پودر از یک محفظه به محفظه دیگر می باشد، در حالیکه میزان تبادل هوا بین این محفظه ها محدود شده است. این تجهیز در سیستم های انتقال مواد پنوماتیک تحت فشار و یا تخت خلا مورد استفاده قرار میگیرند. از دیگر کاربردهای این تجهیز تخلیه سیکلون و فیلترها و تغذیه سایر فرآیندها به صورت کنترل شده می باشد.


شیرهای چرخان یا روتاری ولوها تولید شده توسط شرکت پکصا دارای استاندارد واحدی می باشند و تحت شرایط کنترل شده تولید می شوند و عملکرد مناسب و قابل اطمینان آنها تضمین شده است.

انواع روتاری ولو ایرلاک