روتاری ولو استیل

شیرهای چرخان استیل شرکت پکصا قابل استفاده در صنایع مختلف لبنیات، غذایی، دارویی، شیمیایی و کشاورزی هستند. این شیرها با استفاده از فولاد استینلس استیل 304 و یا 316 با کیفیت بی نظیر قابل تولید هستند.


همچنین روتاری ولوهای استیل این شرکت جهت کاربردهای با دمای بالا که ممکن است ناشی از انتقال مواد با دمای بالا و یا شرایط محیطی داغ باشند قابل استفاده هستند.