بگ فیلتر پالس جت

دریافت اطلاعات
در غبارگیر کیسه ای با سیستم جت-ضربه ای، هریک از کیسه ها توسط یک قفس فلزی، که بر روی صفحه ای در بالای محفظه  بسته شده است، نگهداری می شوند. گاز کثیف از پایین محفظه  وارد شده و جریان هوا از خارج به داخل کیسه ها حرکت می کند. قفس های فلزی مانع از فروپاشی کیسه ها می شود.

کیسه ها توسط پاشش کوتاه هوای فشرده از طریق لوله مشترک، قرار داده شده در بالای هر ردیف از کیسه ها، تمیز می شوند. هوای فشرده توسط یک نازل ونتوری، که روی لوله های جریان معکوس بالای کیسه ها نصب شده، شتاب دار می شود. از آنجا که مدت زمان پاشش هوای فشرده کوتاه است،  این هوای فشرده به عنوان یک حباب هوا که با سرعت در حال حرکت است عمل می کند، که در تمام طول کیسه حرکت کرده و باعث می شود سطوح کیسه ها تغییر شکل دهند. این خم شدن کیسه ها کیک تشکیل شده از غبار را می شکند، غبار جدا شده به درون قیف ذخیره سازی زیرین (هاپر) می افتد.

به دلیل اینکه در سیستم های جدا کننده غبار جت-ضربه ای پاشش هوای فشرده در مقایسه با حجم کل هوای غبارآلود گذرنده از سیستم بسیار کوچک است می توان این سیستم را به طور مداوم و بدون قطع جریان گاز تمیز مورد بهره برداری قرار داد. به خاطر ویژگی تمیز کردن مداوم، جدا کننده های غبار جت-ضربه ای معمولا بخش بندی نمی شوند.
 
چرخه تمیز کردن کوتاه سیستم جت-ضربه ای چرخش ته نشین شدن مجدد غبار را کاهش می دهد. این جدا کننده ها در مقایسه با روش های تکانی و جریان معکوس امکان تمیز کردن و نگهداری کامل تری از کیسه ها را فراهم می آورند.
تجهیزات جانبی بگ فیلتر پالس جت

ویبره چکشی
هنگام تخلیه غبار در هاپر بگ فیلتر، به ویژه در بگ هاوس های بزرگ، امکان پل زدن مواد در هاپر وجود دارد. این امر بسته به نوع ماده ممکن است منجر به اختلال در تخلیه مواد شود و بدین منظور از روش های مختلفی برای شکست پل مواد  و تسهیل جریان پودر استفاده می شود. یکی از این روش ها استفاده از چکش ویبره می باشد.