آسیاب-کلاسیفایر سری CX

در آسیاب-کلاسیفایر سری CX پکصا مبنا بر طراحی جمع و جورتر و دسترسی آسان تر می باشد. در این سری با قرار گرفتن مجموعه یاتاقانبندی کلاسیفایر به صورت هم محور با آسیاب و در قسمت پایین آسیاب، امکان تعبیه خروجی عمودی و در نتیجه جلوگیری از نشست مواد در لوله ها فراهم می شود. همچنین با انتقال کلیه المان های انتقال قدرت از جمله پولی ها و تسمه ها بر روی فریم، امکان دسترسی و تعمیر و نگهداری آسان نیز فراهم می شود.


تمایز آسیاب-کلاسیفایر سری CX

طراحی جمع و جور و بدنه آسیاب یک تکه
 مجموعه یاتاقانبندی هم محور برای آسیاب و کلاسیفایر
 ورودی جانبی هوا و خروجی عمودی محصول
 روان کاری از طریق مدار روغن
سیستم آببندی ویژه با امکان جلوگیری از آلایندگی مواد و آسیب اجزای آسیاب